landelijk leven

In 2010 hebben Hans en Monique een kavel in Hoogeloon gekocht om daar te kunnen genieten van de ruime en landelijke woonomgeving. Zij hebben John Kusters gevraagd een woonhuis te ontwerpen, dat appelleerde aan de kwaliteiten van een Toscaanse villa, de kwaliteiten van het Brabantse landschap daarbij scherp in het oog houdend. Daarnaast is de wens uitgesproken om een woonhuis te realiseren dat een hoge ambitie heeft met betrekking tot duurzaamheid in de brede zin. Niet alleen het energiebewustzijn, waar zo vaak de nadruk op ligt, maar ook zaken als waterhuishouding, materiaalgebruik, afvalcycli, oriëntatie en leefmilieu zijn belangrijke aandachtspunten.

project data

opdrachtgever: Hans en Monique  #  locatie: Hoogeloon  #  ontwerp: 2011  #  realisatie 2013  #  constructie: Vervest constructief ontwerp en advies  #  bouwfysica: Landstra bureau voor bouwfysica betonwerk: Mark van de Pas  #  houtconstructie: Arcon   #  zinkwerken en W-installaties: W. Van Sonsbeek  #  kozijnen: Dijemago  #  serredak: Stabalux  #  E-installaties: Nieles Elektro