Fields of potential interaction of people in space

De buitengewoon lezenswaardige samenvatting van het proefschrift van Ilias Papageorgiou over ruimtelijkheid en zintuiglijkheid is nu te downloaden. Klik hier.

uit: proefschrift van Ilias Papageorgiou

betondak hangt aan lichtstraat

Door een bijzondere constructie lijkt het betondak van een woning in Lieshout lijkt te zweven. Het dak ligt aan één zijde op slechts enkele stalen kolommen. Aan de andere zijde hangt het dak via stalen spantjes aan een betonwand. Alle beton blijft zichtbeton.

Het betonnen dak is 21m x 8m. Aan de lange gevelzijde ligt het dak op slanke stalen kolommen. Aan de andere lange zijde ligt het dak slechts op de hoekpunten van het gebouw op. Het dak sluit aan deze zijde met een lichtstraat aan op een lange betonwand die de woning in de lengte doorsnijdt. John Kusters uit Nijmegen wilde tussen lichtstraat en betonnen dak geen kolommen, om één open ruimte te maken. Gevolg: een vrije overspanning in de lengterichting van 18m. ‘Om deze overspanning kolomvrij te realiseren, zijn de stalen spanten die de lichtstraat boven de 1,5m brede gangzone dragen, uitgevoerd als constructieve spanten’, vertelt constructeur Mark Baltussen van JVZ Raadgevend Ingenieursburo uit Nijmegen. ‘Het is echt een heel bijzondere constructie geworden. De stalen driehoekspanten zijn zo slank mogelijk gedimensioneerd en zijn daarmee constructief volledig uitgenut.’

 

uit: Bouwwereld 11-10-2004  tekst en foto’s door Carla Debets